1. Apakah itu portal Zoom-A?
2. Bilakah Program Zoom-A mula diadakan?
3. Apakah pengisian yang terdapat dalam Zoom-A?
4. Berapakah jumlah soalan yang terdapat dalam bank soalan Zoom-A?
5. Adakah soalan dalam Zoom-A dibina mengikut DSKP terbaharu KPM?
6. Siapakah penggubal soalan dalam bank soalan Zoom-A?
7. Adakah Zoom-A satu program pembestarian ke arah pendigitalan pendidikan?
8. Adakah Zoom-A sesuai digunakan sebagai instrumen sokongan PdP dalam bilik darjah PAK-21?
9. Adakah Zoom-A mampu melaksanakan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) oleh guru?
10. Adakah Zoom-A mampu melaksanakan Pentaksiran Formatif oleh murid?
11. Adakah Zoom-A mampu melaksanakan Pentaksiran Sumatif oleh guru?
12. Adakah Zoom-A bersifat interaktif dan sesuai digunakan oleh murid sebagai bahan pentaksiran kendiri?
13. Adakah Zoom-A mampu melaksanakan smart-homework bagi murid oleh gurunya?
14. Bolehkah guru memantau smart-homework yang dilakukan oleh murid?
15. Bolehkah waris memantau smart-homework yang disediakan oleh guru?
16. Bolehkah waris memantau pentaksiran kendiri yang dilaksanakan oleh anaknya?
17. Bolehkah guru dan murid melaksanakan program NILAM melaui perpustakaan digital Zoom-A?
18. Adakah Zoom-A mampu membantu untuk merealisasikan perlaksanaan TS25?
19. Apakah kemudahan yang perlu ada untuk anak saya menyertai program Zoom-A?
20. Bolehkah saya memperoleh akaun demo Zoom-A sebelum melanggan?
21. Bagaimanakah caranya untuk melanggan Zoom-A?
22. Berapakah yuran langganan Zoom-A bagi setiap orang murid?
23. Berapakah yuran langganan Zoom-A bagi sekolah dan setiap orang guru?
24. Berapa lamakah tempoh penggunaan Zoom-A bagi setiap langganan yang dibuat oleh murid?
25. Adakah Zoom-A menyediakan bantuan bagi murid B40 yang tidak mampu melanggan?
26. Bolehkah guru mendaftarkan akaun Zoom-A murid melalui APDM dengan satu sentuhan dihujung jari?
27. Bagaimanakah cara untuk menghubungi pihak pengurusan Zoom-A?